transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anthony Giddens och det senmoderna

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker, redigerad av Per Månson, 9 UPPLAGAN, s. 415-448
ISBN:
978-91-44-10857-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
213586
Posten skapad:
2015-03-10 18:36
Posten ändrad:
2015-03-10 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007