transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Markers of glutamate signaling in cerebrospinal fluid and serum from patients with bipolar disorder and healthy controls

Författare och institution:
Erik Pålsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Joel Jakobsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kristoffer Södersten (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Y. Fujita (-); C. Sellgren (-); C. J. Ekman (-); Hans Ågren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); K. Hashimoto (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
European Neuropsychopharmacology, 25 ( 1 ) s. 133-140
ISSN:
0924-977X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the brain. Aberrations in glutamate signaling have been linked to the pathophysiology of mood disorders. Increased plasma levels of glutamate as well as higher glutamine+glutamate levels in the brain have been demonstrated in patients with bipolar disorder as compared to healthy controls. In this study, we explored the glutamate hypothesis of bipolar disorder by examining peripheral and central levels of amino acids related to glutamate signaling. A total of 215 patients with bipolar disorder and 112 healthy controls from the Swedish St. Goran bipolar project were included in this study. Glutamate, glutamine, glycine, L-serine and D-serine levels were determined in serum and in cerebrospinal fluid using high performance liquid chromatography with fluorescence detection. Serum levels of glutamine, glycine and D-serine were significantly higher whereas L-serine levels were lower in patients with bipolar disorder as compared to controls. No differences between the patient and control group in amino acid levels were observed in cerebrospinal fluid. The observed differences in serum amino acid levels may be interpreted as a systemic aberration in amino acid metabolism that affects several amino acids related to glutamate signaling. (C) 2014 Elsevier B.V. and ECNP. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Bipolar disorder, Glutamic acid, Serum, Cerebrospinal fluid, N-methyl-D-aspartate, MAGNETIC-RESONANCE-SPECTROSCOPY, NAIVE SCHIZOPHRENIC-PATIENTS, EXCITATORY AMINO-ACIDS, D-ASPARTATE RECEPTOR, D-SERINE, MOOD DISORDERS, MAJOR DEPRESSION, PLASMA GLYCINE, VALPROIC ACID, THERAPEUTICS, Clinical Neurology, Neurosciences, Pharmacology & Pharmacy, Psychiatry
Postens nummer:
213578
Posten skapad:
2015-03-10 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007