transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-linguistic studies at the interface between lexis and grammar.

Redaktör(er):
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer); Hasselgård Hilde (-)
Antal sidor:
319 pages
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Special issue of Nordic Journal of English Studies (14):1
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
213493
Posten skapad:
2015-03-07 10:45
Posten ändrad:
2015-08-19 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007