transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policy networks - A threat to procedural and expert-based decision making and the quality of public risk decisions?

Författare och institution:
Vicki Johansson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
International Journal of Critical Infrastructure Protection, 9 s. 3-12
ISSN:
1874-5482
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Policy Networks; Risk Management; Decision Making; Public Bureaucrats; Road Construction
Postens nummer:
213473
Posten skapad:
2015-03-06 13:01
Posten ändrad:
2015-07-06 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007