transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Equivariant quantization of Poisson homogeneous spaces and Kostant's problem

Författare och institution:
E. Karolinsky (-); Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); V. Tarasov (-)
Publicerad i:
Journal of Algebra, 409 s. 362-381
ISSN:
0021-8693
E-ISSN:
1090-266X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Academic Press Inc.
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We find a partial solution to the longstanding problem of Kostant concerning description of the so-called locally finite endomorphisms of highest weight irreducible modules. The solution is obtained by means of its reduction to a far-reaching extension of the quantization problem. While the classical quantization problem consists in finding *product deformations of the commutative algebras of functions, we consider the case when the initial object is already a noncommutative algebra, the algebra of functions within q-calculus.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Equivariant quantization, Highest weight module, Kostant's problem, Quantized universal enveloping algebra, Reduced fusion element
Postens nummer:
213468
Posten skapad:
2015-03-06 12:39
Posten ändrad:
2015-03-31 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007