transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CoFeB-Based Spin Hall Nano-Oscillators

Författare och institution:
Mojtaba Ranjbar (Institutionen för fysik (GU)); Philipp Dürrenfeld (Institutionen för fysik (GU)); Mohammad Haidar (Institutionen för fysik (GU)); Ezio Iacocca (Institutionen för fysik (GU)); Michael Balinsky (Institutionen för fysik (GU)); T.Q. Le (Institutionen för fysik (GU)); M. Fazlali (Institutionen för fysik (GU)); Afshin Houshang (Institutionen för fysik (GU)); Ahmad Awad (Institutionen för fysik (GU)); Randy K. Dumas (Institutionen för fysik (GU)); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Ieee Magnetics Letters, 5 s. Article nr. 3000504
ISSN:
1949-307X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate magnetization auto-oscillations driven by pure spin currents in spin Hall nano-oscillators based on CoFeB/Pt bilayers. Despite the very low anisotropic magnetoresistance of CoFeB, a substantial microwave signal power can be detected, even at room temperature, indicating that a sizable spin wave amplitude is generated. Spin torque ferromagnetic resonance measurements reveal that the generated auto-oscillation frequency lies below the ferromagnetic resonance frequency of CoFeB and is therefore well described by a self-localized spin wave bullet mode.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Spin electronics, spin Hall nano-oscillators, spin torque ferromagnetic resonance, CoFeB, PERPENDICULAR-ANISOTROPY, DRIVEN, MAGNETIZATION, EXCITATION, EMISSION, WAVES, Physics, Applied
Projekt:
Magnonics Using Spin Torque, spin caloritronics, And Nanoplasmonic engineerinG (MUSTANG) (EC/FP7/307144)
Postens nummer:
213460
Posten skapad:
2015-03-06 11:46
Posten ändrad:
2016-08-22 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007