transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

1953, POSSIBLE SCENARIOS OF A DISCONTINUED FUTURE (EXCERPT), BASED ON HISTORIC RECORDS FROM 1942-1962

Författare och institution:
Karina Nimmerfall (Akademin Valand)
Publicerad i:
Zivot Umjetnosti, ( 95 ) s. 96-110
ISSN:
0514-7794
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
kroatiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
Nyckelord:
Art
Postens nummer:
213452
Posten skapad:
2015-03-06 11:17
Posten ändrad:
2016-06-29 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007