transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Werner Guth's ultimatum game shaped our understanding of social behavior

Författare och institution:
E. van Damme (-); K. G. Binmore (-); A. E. Roth (-); L. Samuelson (-); E. Winter (-); G. E. Bolton (-); A. Ockenfels (-); Martin Dufwenberg (Institutionen för nationalekonomi med statistik); G. Kirchsteiger (-); U. Gneezy (-); Martin G. Kocher (Institutionen för nationalekonomi med statistik); M. Sutter (-); A. G. Sanfey (-); H. Kliemt (-); R. Selten (-); R. Nagel (-); O. H. Azar (-)
Publicerad i:
Journal of Economic Behavior & Organization, 108 s. 292-318
ISSN:
0167-2681
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Werner Guth's ultimatum game played a key role in the development of multiple research areas, several of which are highlighted. (C) 2014 Published by Elsevier B.V.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
ECONOMIC DECISION-MAKING, SMALL-SCALE SOCIETIES, INCOMPLETE INFORMATION, BARGAINING EXPERIMENTS, FAIR BEHAVIOR, RECIPROCITY, OUTCOMES, DISCRIMINATION, TESTOSTERONE, NEUROSCIENCE, Economics, ASNIKAR V, 1992, QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, V107, P865, TZKEWITZ M, 1993, INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, V22, P171, RSYTHE R, 1994, GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR, V6, P347
Postens nummer:
213444
Posten skapad:
2015-03-06 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007