transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accessibility Tool for Road and Public Transport Travel Time Analysis in Västra Götaland

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Erik Elldér (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
COST Action TU1002: Collecting accessibility instruments and improving their usability for planning practices (http://www.accessibilityplanning.eu/),
Antal sidor:
10
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
213355
Posten skapad:
2015-03-03 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007