transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gastric fluid cytokines are associated with chorioamnionitis and white blood cell counts in preterm infants.

Författare och institution:
K. J. K. Bry (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Kristina Bry (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 104 ( 6 ) s. 575-580
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
AimThe aim of this study was to determine whether the concentration of cytokines in the gastric fluid at birth was associated with chorioamnionitis or funisitis and with the white blood cell counts of very premature newborns.

MethodsWe retrieved gastric fluid from 27 preterm infants with a gestational age of <29weeks within 1h of birth and used enzyme-linked immunosorbent assay to measure the concentrations of interleukin (IL)-1beta, epithelial cell-derived neutrophil-activating peptide (ENA)-78, IL-8 and growth-related oncogene (Gro)-alpha. The presence of histologic chorioamnionitis or funisitis in the placentas and the highest white blood cell count of the infants during the first week of life were compared to the cytokine concentrations.

ResultsGastric fluid concentrations of IL-1beta, ENA-78, IL-8 and Gro-alpha were strongly associated with chorioamnionitis and funisitis. In addition, chorioamnionitis and funisitis and gastric aspirate cytokine levels were associated with the highest white blood cell counts of the infants during the first week of life.

ConclusionThis study suggests that levels of inflammatory cytokines in the gastric fluid of premature infants at birth can be used to assess the exposure of the infants to antenatal inflammation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Chorioamnionitis; Cytokines; Inflammation; Preterm birth; White blood cell count
Postens nummer:
213334
Posten skapad:
2015-03-03 12:08
Posten ändrad:
2016-06-29 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007