transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body Image in Emerging Adulthood: Investigating the Athletic Body Ideal

Författare och institution:
Johanna Kling (Psykologiska institutionen); Rachel F Rodgers (-); Ann Frisén (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Ätstörningssymposium, Stockholm 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
213300
Posten skapad:
2015-03-02 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007