transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SD vill begränsa barns utvecklingsmöjligheter

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingegerd Tallberg-Broman (-)
Publicerad i:
Pedagogiska magasinet, ( 1 ) s. 80-81
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
barns utvecklingsmöjligheter, barnkonventionen, förskolans värdegrund, kulturell mångfald
Postens nummer:
213292
Posten skapad:
2015-03-02 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007