transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perspektiv på begåvningsreserven

Författare och institution:
Hanna Markusson Winkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Lychnos, 2014 s. 105-123
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
universitetshistoria, begåvningsreserven, vidgat tillträde
Ytterligare information:
Del i projektet Expansion och könsindex vid svenska universitet och högskolor 1950 och framåt som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond
Postens nummer:
213289
Posten skapad:
2015-03-02 13:15
Posten ändrad:
2016-08-12 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007