transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phonaesthemes and sound symbolism in Swedish brand names

Författare och institution:
Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Ampersand, 2 s. 19-29
ISSN:
2215-0390
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
sound symbolism, phonaestheme, brand name, corpus, cross-modal priming
Postens nummer:
213259
Posten skapad:
2015-03-01 10:33
Posten ändrad:
2015-04-20 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007