transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed method studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexi, ( 1 ) s. 25-27
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
läsning, reading
Postens nummer:
213241
Posten skapad:
2015-02-28 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007