transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafikfara: Ambulansförare har för långa pass – även förarna ignorerar tröttheten.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Medicinsk access. Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift 2015, årgång 11, Nummer 1. s.5., 11 ( 1 ) s. 5
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Ambulansförare, utryckningskörning, trötthet, säkerhetsrisk, trafikskador, vila, förebilder
Postens nummer:
213228
Posten skapad:
2015-02-27 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007