transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Normativity of the Concept of Heteronormativity

Författare och institution:
Marcus Herz (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Journal of Homosexuality, 62 ( 8 )
ISSN:
0091-8369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
213166
Posten skapad:
2015-02-26 13:13
Posten ändrad:
2015-05-28 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007