transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpretation of the Swedish Self Evaluation of Communication Experiences after Laryngeal cancer (S-SECEL): Cut-off levels and minimum clinically important differences.

Författare och institution:
Lisa Tuomi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Mia Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Head & neck, 38 ( 5 ) s. 689–695
ISSN:
1097-0347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aim: To establish minimum clinically important difference (MCID) scores for the Swedish Self Evaluation of Communication Experiences after Laryngeal Cancer (S-SECEL) in order to facilitate clinical interpretation and identify cut-off values for voice rehabilitation. Method: 119 laryngeal cancer patients completed the S-SECEL instrument and an anchor question regarding acceptability of speech in a social context pre and 12 months post oncologic treatment. Receiver operating characteristic curves analysis was used for calculation of cut-off values. Results: Voice rehabilitation cut-off values were identified for all domains (Total 20; General 4; Environmental 16, Attitudinal 5), presenting acceptable sensitivity and specificity. Initial MCID estimates were obtained for all domains; improvement of -13 points (p<0.0001) or a deterioration of +8 points (p=0.035) for the Total domain. Conclusion: MCID and cut-off scores for the S-SECEL have been identified and may be used in clinical practice to help identify laryngeal cancer patients in need of voice rehabilitation. This article is protected by copyright. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
213156
Posten skapad:
2015-02-26 11:10
Posten ändrad:
2016-04-28 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007