transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transmyringeal ventilation tube treatment in children: Hearing outcome after 10 years.

Författare och institution:
Axel Håkansson (-); Rut Florentzson (-); Lisa Tuomi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
International journal of pediatric otorhinolaryngology, 79 ( 2 ) s. 186-90
ISSN:
1872-8464
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This ten-year cohort study intended to determine any hearing impairment and eardrum sequelae comparing children treated with ventilation tubes (VT) with an age- and gender-matched control group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Postens nummer:
213155
Posten skapad:
2015-02-26 11:07
Posten ändrad:
2015-04-09 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007