transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Författare och institution:
Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Hans Ekbrand (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete); Robert Ekman (-)
Publicerad i:
Föredrag vid årsmöte i Föreningen Handikappforskning Väst (HafV) den 25 februari 2015, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Riskgruppsanalys, fallstudier, skadehändelser, hem- och boendemiljöer, forskningsprojekt,
Postens nummer:
213150
Posten skapad:
2015-02-26 08:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007