transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sick day management in children and adolescents with diabetes

Författare och institution:
S. Brink (-); D. Joel (-); L. Laffel (-); W. W. R. Lee (-); B. Olsen (-); H. Phelan (-); Ragnar Hanås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric Diabetes, 15 ( SUPPL.20 ) s. 193-202
ISSN:
1399-543X
E-ISSN:
1399-5448
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Blackwell Publishing Ltd
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
DKA prevention, Hydroxybutyric acid, Ketones, Pediatric, Sick days, glucose, insulin, ketone, adolescent, Article, child, consensus, dehydration, diabetes education, diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, diabetic patient, fever, glucose blood level, glucose metabolism, glucose urine level, human, hydration, hyperglycemia, hypoglycemia, infection, insulin deficiency, insulin resistance, insulin treatment, ketonuria, loss of appetite, patient care, practice guideline, vomiting
Postens nummer:
213145
Posten skapad:
2015-02-25 16:49
Posten ändrad:
2015-02-25 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007