transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nätetik kan förebygga näthat och vår tids samhällstroll

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norrbottens Kuriren den 25 februari 2015.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Troll, Sociala medier, Nya medier i tjänsten, etik, moral, juridik, etiktrappa, egenetik, professionsetik, förvaltningsetik, fallbeskrivningar, disciplinnämnder, kommunikation, bloggar, twitter, Internet, ansvar, mediesystem
Postens nummer:
213116
Posten skapad:
2015-02-25 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007