transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aristoteles’ kanon, eller, Vad är egentligen filosofi?

Författare och institution:
Börje Bydén (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Periferi och centrum: Texter om marginalisering i förmodern tid, ed. Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson, s. 51–76
ISBN:
9789187351358
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
213115
Posten skapad:
2015-02-25 14:21
Posten ändrad:
2016-08-16 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007