transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reduced prevalence of HBsAg variants following a successful immunization program in China

Författare och institution:
W. Jilg (-); Helene Norder (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); M. Kane (-); P. V. Van Damme (-); A. Vorsters (-)
Publicerad i:
Journal of Virology, 88 ( 8 ) s. 4605-4606
ISSN:
0022-538X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Förlag:
American Society for Microbiology
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
hepatitis B antibody, hepatitis B surface antigen, hepatitis B vaccine, antigenic variation, article, China, human, immune response, infection prevention, nonhuman, outcome assessment, prevalence, preventive health service, priority journal, sequence analysis, vaccination, vaccine failure, virus hepatitis, virus load, virus replication, Female, Hepatitis B, Hepatitis B Surface Antigens, Hepatitis B Vaccines, Hepatitis B virus, Humans, Male, Mutation
Postens nummer:
213011
Posten skapad:
2015-02-23 15:43
Posten ändrad:
2015-02-23 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007