transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language Resources and Evaluation; Introduction to the special issue on Resources and Tools for Language Learners

Springer

Författare och institution:
Serge Sharoff (-); Stefania Spina (-); Sofie Johansson Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Language resources and evaluation, 48 ( 1 ) s. 1-3
ISSN:
1574-020X
E-ISSN:
1572-8412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Kluwer Academic Publishers
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Introduction to the special issue on Resources and Tools for Language Learners
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
213007
Posten skapad:
2015-02-23 15:33
Posten ändrad:
2015-09-15 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007