transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus: journalgranskningsstudie från mora lasarett

Författare och institution:
J. Fridsén (-); Lars G. Olsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 25-26 ) s. 1124
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Swedish Medical Association
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In Sweden, as in the rest of the world, the transplantation waiting list gets longer due to a paucity of organ donors. The aim of this study was to investigate potential organ donors in a Swedish county hospital. Of 19 deceased patients diagnosed with cerebrovascular catastrophy and/or cardiac arrest, only four became organ donors. All organ donors were intubated in the emergency room before computer tomography, while non-donors mainly were not. A more permissive approach towards organ donations beginning at the emergency room may increase the number of available donors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
212991
Posten skapad:
2015-02-23 13:55
Posten ändrad:
2016-06-10 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007