transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maktens många ansikten. Teorier och idéer om makt under två och ett halvt tusen år

Författare och institution:
Kaj Sköldberg (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
978-91-44-08759-7
Antal sidor:
411
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Makt är ett av de viktigaste begreppen inom samhällsvetenskapen, för att inte säga det allra viktigaste. En samlad framställning av tänkande kring detta fyller därför ett länge eftersatt behov. Den här boken utforskar idéer och teorier om makt, från historiens gryning fram till vår egen samtid. Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra delen tar upp klassiska problemställningar i litteraturen, framförallt med fokus på den industriella och postindustriella eran. Den tredje delen berör teorier och idéer om makt i relation till paradoxalitet, kroppar, diskurs och moralisk rätt. I ett avslutande kapitel presenterar författaren sin egen teori om ”maktens sju ringar”. Maktens många ansikten är att rekommendera för alla som vill fördjupa sig i frågor som rör makt. Boken vänder sig främst till studenter och forskare i samhällsvetenskapliga ämnen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
212914
Posten skapad:
2015-02-20 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007