transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symptoms and function in patients with articular cartilage lesions in 1,000 knee arthroscopies.

Författare och institution:
Eirik Solheim (-); Arne Magnus Krokeide (-); Peder Melteig (-); Allan Larsen (-); Torbjørn Strand (-); Mats Brittberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 24 ( 5 ) s. 1610-1616
ISSN:
1433-7347
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Focal chondral lesions of the knee are commonly occurring. A lot is known about their frequency, size and localisation in arthroscopic series, but less about the symptoms they elicit and little about how the arthroscopic findings and symptoms correlate. The purposes of the present study included to investigate the relationship between articular cartilage lesion factors and patient factors, and to compare the symptoms and function of cartilage lesion patients to those of patients with a deficient ACL.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
212908
Posten skapad:
2015-02-20 13:51
Posten ändrad:
2016-05-25 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007