transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Disaster Recovery and Human Security after the tsunami in Sri Lanka

Författare och institution:
Carolina Ivarsson Holgersson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Nordic Conference on South Asian Studies for Young Scholars, SASNET, Falsterbo, August 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
212890
Posten skapad:
2015-02-20 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007