transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parenting styles and perceived health in adolescents with congenital heart disease

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
18th Annual update on pediatric and congenital cardiovascular disease. Scottsdale, Arizona, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
212877
Posten skapad:
2015-02-19 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007