transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why is transfer to adult care so hard?

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Eva Goossens (-); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
18th Annual Update on Pediatric and Congenital Cardiovascular Disease - Challenges and Dilemmas. Feb 11-15, 2015. Scottsdale, ARizona, US.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
212828
Posten skapad:
2015-02-18 17:56
Posten ändrad:
2015-06-08 20:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007