transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vertical Bone Augmentation with an Autogenous Block or Particles in Combination with Guided Bone Regeneration: A Clinical and Histological Preliminary Study in Humans.

Författare och institution:
Isabella Rocchietta (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Massimo Simion (-); Maria Hoffman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Davide Trisciuoglio (-); Marco Benigni (-); Christer Dahlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Clinical implant dentistry and related research, 18 ( 1 ) s. 19–29
ISSN:
1708-8208
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vertical ridge augmentation with the use of solid bone blocks or particulate bone autograft, exposed or covered by a nonresorbable expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) membrane, are well known in the literature and have been shown to be effective in treating bone atrophy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
212711
Posten skapad:
2015-02-17 11:48
Posten ändrad:
2016-05-16 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007