transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Platform switch and dental implants: A meta-analysis.

Författare och institution:
Bruno Ramos Chrcanovic (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Ann Wennerberg (-)
Publicerad i:
Journal of dentistry, 43 ( 6 ) s. 629–646
ISSN:
1879-176X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To test the null hypothesis of no difference in the implant failure rates, marginal bone loss (MBL) and postoperative infection in patients who received platform-switched implants or platform-matched implants, against the alternative hypothesis of a difference.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
212709
Posten skapad:
2015-02-17 11:24
Posten ändrad:
2015-07-07 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007