transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign

Författare och institution:
Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Lasse Fryk (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
212676
Posten skapad:
2015-02-16 15:42
Posten ändrad:
2015-06-18 19:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007