transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive Function in Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Target Temperature Management at 33 degrees C Versus 36 degrees C

Författare och institution:
Gisela Lilja (-); Niklas Nielsen (-); Hans Friberg (-); Janneke Horn (-); Jesper Kjaergaard (-); Fredrik Nilsson (-); Tommaso Pellis (-); Jørn Wetterslev (-); Matt P Wise (-); Frank Bosch (-); John Bro-Jeppesen (-); Iole Brunetti (-); Azul Forti Buratti (-); Christian Hassager (-); Caisa Hofgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Angelo Insorsi (-); Michael Kuiper (-); Alice Martini (-); Nicki Palmer (-); Malin Rundgren (-); Christian Rylander (-); Annelou van der Veen (-); Michael Wanscher (-); Helen Watkins (-); Tobias Cronberg (-)
Publicerad i:
Circulation, 131 ( 15 ) s. 1340-1349
ISSN:
0009-7322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
-Target temperature management is recommended as a neuro-protective strategy after out-of-hospital cardiac arrest. Potential effects of different target temperatures on cognitive impairment commonly described in survivors are not sufficiently investigated. The primary aim of this study was to evaluate whether a target temperature of 33ºC compared to 36ºC was favourable for cognitive function, and secondary to describe cognitive impairment in cardiac arrest survivors in general.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
212669
Posten skapad:
2015-02-16 14:22
Posten ändrad:
2015-05-12 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007