transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskare: ”Förkastligt med biljakt”.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Kristianstadsbladet den 11 februari 2015,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Utryckningsförare, polisfordon, stopp, förföljande, efterföljande, trafikskador, trafiksäkerhet, skadeprevention, utbildning
Postens nummer:
212567
Posten skapad:
2015-02-13 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007