transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Vergiss mein nicht”

Upphovsman:
Gunnar Forshufvud (Högskolan för scen och musik); Johannes Landgren (Högskolan för scen och musik)
Offentliggjord i:
CD utgiven på Stilleben musik,
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I projektet problematiseras interpretitava frågeställningar kring Bach/Schemellis Geistliche Lieder und Arien. Framställningen innehåller textmassa, översättningar samt inspelning av 23 sånger ur samlingen. Vidare hänvisas till interpretativa resonemang och konklusioner som framöver kommer att presenteras på den angivna web-sidan.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Musik, Bach, Interpretation, Ornamentik
Postens nummer:
212511
Typ av arbete:
CD. Konstnärligt utvecklingsarbete, tidigare presenterat i seminarieform
Posten skapad:
2015-02-12 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007