transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tumor blood supply and tumor localization by adoptively transferred IL-2 activated natural killer cells.

Författare och institution:
Ulf Nannmark (Institutionen för anatomi och cellbiologi); M. E. Hokland (-); R. Agger (-); M. Christiansen (-); J. Kjaergaard (-); R. H. Goldfarb (-); Ulf Bagge (Institutionen för anatomi och cellbiologi); M. Unger (-); Bengt R Johansson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Per Albertsson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); P. H. Basse (-)
Publicerad i:
In Vivo,
ISSN:
0258-851X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
212481
Posten skapad:
2015-02-12 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007