transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapport forskarenkät 2015

Författare och institution:
Sara Aspengren (Göteborgs universitetsbibliotek, Bibliotekskansliet); Carin Bjarsch (Göteborgs universitetsbibliotek, Samhällsvetenskapliga biblioteken); Håkan Carlsson (Göteborgs universitetsbibliotek, Bibliotekskansliet); Ellika Riise (Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteken); Helen Sjöblom (Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteken); Anna Svensson (Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteken)
Antal sidor:
72
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets disputerade forskare och doktorander 2014.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Nyckelord:
användarundersökningar, forskare, bibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek
Postens nummer:
212480
Posten skapad:
2015-02-12 11:45
Posten ändrad:
2016-02-16 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007