transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of Forssman and other antigen/antibody systems in vascularized mouse heart to rat xenotransplantation.

Författare och institution:
M. L. Gustavsson (-); Johnsson C. (-); Per Albertsson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Daniel Jan Lukes (-); L. M. Steen (-); Bengt R Johansson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Lars Mjörnstedt (-); Jonny Norrby (-); G Tufveson (-); Michael Olausson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Immunology,
ISSN:
0300-9475
E-ISSN:
1365-3083
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
212472
Posten skapad:
2015-02-12 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007