transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The inclusion of person-centred care in interventions developed to target the gestational weight gain of pregnant women with obesity. A systematic review.

Författare och institution:
Ellinor K. Olander (-); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Christine McCourt (-); Eric Carlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Anna Dencker (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
10th Annual Scientific Meeting of the UK Society for Behavioural Medicine at the East Midlands Conference Centre in Nottingham, UK. Wednesday 3rd December 2014 – Thursday 4th December 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Person-centred care, gestational weight gain, obesity, intervention
Postens nummer:
212461
Posten skapad:
2015-02-12 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007