transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How baroreceptor dysfunction could predispose to the takotsubo syndrome.

Författare och institution:
Anwar Ali (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Redfors (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 182 s. 105-106
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
212375
Posten skapad:
2015-02-10 13:34
Posten ändrad:
2015-02-12 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007