transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elderly patients with myocardial infarction selected for conservative or invasive treatment strategy.

Författare och institution:
Berglind Libungan (-); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin & Hälsometri); Per Albertsson (-); Johan Herlitz (-)
Publicerad i:
Clinical interventions in aging, 2015 ( 10 ) s. 321-7
ISSN:
1178-1998
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There are limited data on patients aged >75 years with myocardial infarction (MI), especially those who are treated conservatively.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
212354
Posten skapad:
2015-02-10 10:01
Posten ändrad:
2016-08-24 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007