transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svårigheter i vardagslivet – med perspektiv utifrån unga personer med ADHD och autismspektrumtillstånd. En analys av chattloggar.

Författare och institution:
Britt Hedman Ahlström (-); Elisabet Wentz (Gillbergcentrum)
Publicerad i:
BestPractice psykiatri/ neurologi, ( 19 ) s. 6-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://bestprac.se/Default.aspx?ID=22&GroupID=GROUP4135&parentid=GROUP23
Postens nummer:
212312
Posten skapad:
2015-02-09 12:12
Posten ändrad:
2015-04-14 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007