transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Betydelser som ett lappverk av rollstrukturer : Presentation av Matchningsdriven semantisk modell med särskild hänsyn till infinitivkonstruktioner

Författare och institution:
Rudolf Rydstedt (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. Red. Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhutala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm. Nordica Helsingiensia 37., s. 427–436
ISBN:
978-951-51-0120-4
ISSN:
1795-4428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
semantic roles, grammar
Postens nummer:
212287
Posten skapad:
2015-02-06 17:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007