transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The conceptual scientific development of the xenotransplatation project in Göteborg.

Författare och institution:
Michael Breimer (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Lennart Rydberg (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); S Björk (-); Christian T. Svalander (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Mattias Aurell (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för njurmedicin); Bo Samuelsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Xenotransplantation, 2nd edition (eds Cooper, Kemp, Plat, White), s. 821-831
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer Verlag
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Postens nummer:
212273
Posten skapad:
2015-02-06 13:35
Posten ändrad:
2015-02-06 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007