transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The distribution of blood group glycosphingolipids in human large intestine as investigated by mass spectrometry.

Författare och institution:
Jan Holgersson (-); W Pimlott (-); Samuelsson (-); Michael Breimer (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Advances of mass spectrometry. (eds Longerialle P), s. 1474-1475 vol 11B
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Heyden and son Ltd
Förlagsort:
London, England
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
212270
Posten skapad:
2015-02-06 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007