transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strindberg över gränserna - om det obegränsade gränsöverskridandet

Författare och institution:
Elisabeth Tegelberg (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Finsk Tidskrift, ( 1 ) s. 9-14
ISSN:
0015-248X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Strindberg, Gränsöverskridande, Romkonferens
Postens nummer:
212215
Posten skapad:
2015-02-05 18:48
Posten ändrad:
2015-02-06 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007