transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degenerate principal series representations of SO(p+1, p)

Författare och institution:
V. Fischer (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Monatshefte Fur Mathematik, 176 ( 1 ) s. 87-105
ISSN:
0026-9255
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
For odd, the Lie group has a family of complementary series representations realized on the space of real skew symmetric matrices, similar to the Stein's complementary series for . We consider their restriction on the subgroup and prove that they are still irreducible and is equivalent to (a unitarization of) the principal series representation of , and also irreducible under a maximal parabolic subgroup of G.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Complementary series, Harmonic analysis on semisimple and nilpotent Lie groups
Postens nummer:
212210
Posten skapad:
2015-02-05 17:04
Posten ändrad:
2015-12-17 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007