transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Xenotransplatation.

Författare och institution:
Michael Breimer (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Transplantation (eds C. Johnsson and G Tuvesson), s. 380-396
ISBN:
9144040849
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lund
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Postens nummer:
212181
Posten skapad:
2015-02-05 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007